Adatkezelési tájékoztató

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja az érintettek előzetes tájékoztatását.

 

Az alábbi tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatóban szereplő fogalmak alatt a GDPR-ben, illetve a hazai jogszabályokban meghatározott fogalmakat kell érteni, a nem szabályozott kérdésekben a GDPR, illetve amennyiben nem ellentétes a hazai jogszabályait kell alkalmazni.

 

Telefonhívás, írásbeli, illetve elektronikus kommunikáció során az adatkezelőre vonatkozó információn és az adatkezelés céljának ismertetésén túl jelen tájékoztatóra hivatkozunk.

 

JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA

 (Az érdeklődési körébe tartozó témára kattintva a tartalomjegyzékben kiválasztott szöveg jelenik meg)

  

1. ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJÉNEK MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE

2. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ MEGNEVEZÉSE ELÉRHETŐSÉGE

3. A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓI 

4. ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK

    4.1. A társasággal való kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

    4.2. Online időpontfoglalás

    4.3. A betegellátással összefüggő adatkezelések

    4.4. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítése

    4.5. A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

    4.6. Az önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

    4.7. A rendelő kamerás védelme

5. MILYEN ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET ALKALMAZUNK ADATAI VÉDELMÉBEN?

6. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE SORÁN?

7. ADATKEZELÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

 

 

  

1.    ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJÉNEK MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE

 

Adatkezelő neve, elérhetősége

CARPE DM Kft., székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 50. I. 4.

Cg.: 01-09-994014, adószám: 13288602-2-43

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. telefon: 06-1-950-6217

Adatkezelő képviselőjének neve, elérhetősége

Dr. Péter Zoltán Mihály ügyvezető

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. telefon: 06-1-950-6217

 

 

 

2.    ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ MEGNEVEZÉSE ELÉRHETŐSÉGE

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

dr. Kozma Gergely e.v. 52286010 www.adatorom.hu, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 06-30-3889943

 

 

3.    A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓI

 

Adatfeldolgozó, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére átadjuk annak érdekében, hogy azokat az utasításainknak, valamint az adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően, titoktartási és biztonsági intézkedéseinkkel összhangban dolgozzák fel a számunkra. Az adatfeldolgozókról a következő tájékoztatást adjuk:

 

Cégnév

Cím

Tevékenység

Bel-Lab Eü. Kft.

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 10/A

Laboratóriumi vizsgálatok

DokuMedik Szolgáltató Informatikai Kft.

1192 Budapest, Bercsényi utca 72.

Betegnyilvántartás, számlázás

Horváth Attiláné ev.

1188 Budapest, Kölcsey u. 6/b

Könyvelés

Magyar Posta Zrt.

1540 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Postai tevékenység

Országos Kórházi Főigazgatóság

1125 Budapest Diós árok 3.

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató tér

PathoBer Kft.

1162 Budapest Állás u. 61.

Szövettani vizsgálatok

Pentacore Lab Kft.

1094 Budapest Bokréta u. 5.

Laboratóriumi vizsgálatok

Pécsi Tudományegyetem

7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Laboratóriumi vizsgálatok

Pharmasoft Hungary Bt.

2040 Budaörs, Nyitra köz 2/2

Vényíró szoftver működtetése

SE Laboratóriumi Medicina Intézet

1083 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14. emelet

Laboratóriumi vizsgálatok

SYNLAB Hungary Kft.

1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.

Laboratóriumi vizsgálatok

Trust-IT Kft.

1203 Budapest, Közműhelytelep u. 28. A. lház. 3. em. 1.

Webtárhely szolgáltató, levelező rendszer, email tárhely szolgáltató 

Gregor Zoltán

8431 Bakonyszentlászló, József Attila utca 7/2

Weboldal fejlesztés, support

Magicom Kft.

1149 Budapest, Pillangó u. 16-20. I. em. (Pillangó Irodaház)

Rendszergazdai tevékenység

Magyar Telekom Nyrt.

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

Telekommunikációs (telefon) szolgáltató

Vodafon Magyarország Zrt.

1112 Budapest Boldizsár u. 2.

Internet szolgáltató

  

  

 

4.    ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK

 

A társaság a jelen tájékoztatóban szereplő adatokat maga gyűjti, az adatok kezelését a következő célokból végzi, a megadott céltól eltérő adatkezelést – amennyiben külön feltüntetésre nem kerül – nem végez:

 

4.1           A társasággal való kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

 

A társaság honlapján (https://privatgasztro.hu/kapcsolat) a felhasználók kapcsolatfelvételi, űrlapot tölthetnek ki, abból a célból, hogy az érdeklődési körükbe tartozó szolgáltatásokról további információt kapjanak.

 

Kezelt adatok

A kapcsolatfelvételi űrlapon a nevét, e-mail címet, adhatja meg, ezen túl az érdeklődési körébe tartozó szolgáltatásokról is tudomást szerzünk az üzenet tartalma alapján.

Adatkezelés célja

Az adatokra a megfelelő tájékoztatás adása, a szolgáltatás hatékony kiválasztása, a szerződés tartalmának meghatározása miatt van szükség.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, mivel az érintett a honlapon elektronikusan hozzájárul az adatok kezeléséhez. Az adatkezelő az érintett hozzájárulását az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást követően kéri meg, ami írásban rögzített hozzájárulást jelent.

 

E-mail, telefon útján történő megkeresés esetén – az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik, mivel érdekünk, hogy a szoláltatásaink iránt érdeklődő személyeket megfelelő tájékoztatással lássuk el, a későbbi esetleges szerződéskötés érdekében. Tekintettel arra, hogy nyilvános elérhetőségünk megkeres bennünket, így feltételezzük, hogy önnek is érdekében áll az ön által választott kommunikációs csatornán a megfelelő tájékoztatást kapjon.

 

Adatszolgáltatás alapja: nem alapul jogszabályon, illetve szerződésen, megadása nem kötelező, a kapcsolati adatok hiányában azonban nem tudunk önnek felvilágosítást adni szolgáltatásunkról.

Adatkezelés ideje

Az adatok tárolása a naptári év végéig történik, amennyiben szolgáltatás igénybe vételére nem kerül sor.

Adatok továbbítása

A személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

Céltól eltérő adatkezelés

Statisztikai szempontú adatkezelés történhet az érdeklődők számának, meghatározása érdekében

Adatkezelés kockázata

A kapcsolattartói adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el.

  

 

4.2           Online időpontfoglalás

 

A társaság honlapján keresztül lehetőség van online időpontfoglalásra (https://privatgasztro.hu/), abból a célból, hogy meghatározott egészségügyi szakrendelési időpontra hatékonyan tudjanak regisztrálni.

 

Kezelt adatok

Az időpontfoglalás során a nevét, e-mail címet, telefonszámot, kérjük megadni, ezen túl az igénybe venni kívánt egészségügyi szolgáltatási területről is tudomást szerzünk.

Adatkezelés célja

Az adatokra a hatékony kapcsolattartás, a szolgáltatás biztosítása miatt van szükség.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, mivel az érintett a honlapon elektronikusan hozzájárul az adatok kezeléséhez. Az adatkezelő az érintett hozzájárulását az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást követően kéri meg, ami írásban rögzített hozzájárulást jelent.

 

Adatszolgáltatás alapja: nem alapul jogszabályon, illetve szerződésen, megadása nem kötelező, a kapcsolati adatok hiányában azonban nem tud online időpontot foglalni.

Adatkezelés ideje

Az adatok tárolására egy évig kerül sor a webtárhelyen.

Lehetséges címzettek, adattovábbítás

Harmadik országba személyes adatok továbbítására nem kerül sor. A megadott adatok erre a célra létrehozott szerveren, titkosítva tárolódnak.

Céltól eltérő adatkezelés

Statisztikai szempontú adatkezelés történhet az online időpont foglalók számának, meghatározása érdekében.

Adatkezelés kockázata

Az online időpontot foglalók adatainak kezelését a társaság közepes kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el.

 

 

4.3           A betegellátással összefüggő adatkezelések:

 

A társaság a betegellátással, mint nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a társaság és Ön között szerződéses kapcsolat létesül.

 

Kezelt adatok

Az értékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódóan a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelhetőek, így a természetes személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve), lakcím, TAJ szám, személyi igazolvány szám, adószám, számlázási cím, bankszámla szám.

 

A kezelt adatok köre, figyelemmel arra, hogy az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része, a kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően - a kötelezően felveendő adatokon kívül - mely egészségügyi adat felvétele szükséges a gyógykezelés céljából.

 

A kezelését végző orvos kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett egészségügyi ellátás adatairól elektronikus lekérdezés formájában gyógykezelése céljából tudomást szerezhet, amennyiben ez ellen nem tiltakozik.

 

Az egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére kizárólag a betegellátó, az intézményvezető, illetve az adatvédelmi tisztviselő jogosult.

 

Gyógykezelése során a kezelőorvoson és a betegellátón kívül kizárólag az lehet jelen, akinek jelenlétéhez hozzájárul. A gyógykezelése során jelen lehet, aki korábban gyógykezelte, kivéve, ha ez kifejezetten tiltakozik.

 

Az egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére kizárólag a betegellátó, az intézményvezető, illetve az adatvédelmi tisztviselő jogosult. Az egészségügyi adatainak kezelésével, az alkalmazott egészségügyi eszközök működésével, az abból nyert adatokkal, eredményekkel kapcsolatos részletes tájékoztatást a kezelőorvos, illetve a társaság vezetője adja meg.

Adatkezelés célja

-A természetes személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve), az Ön azonosítása miatt szükségesek, az ezen adatokat igazoló arcképes igazolvány bemutatása alapján (személyi igazolvány, jogosítvány).

-Lakcíme: a kapcsolattartás érdekében indokolt.

-TAJ számát az egészségügyi előzményi adatok megállapítása, jogosultságok meghatározása miatt szükséges kezelni

-Adóazonosító jel, számlázási cím, bankszámla szám: meghatározott pénzügyi szolgáltatások elszámolása (Cafeteria, magán egészségbiztosítás) miatt szükséges.

 

A társaság az egészségügyi és személyazonosító adatokat

- az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

- a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, az érintett egészségi állapotának nyomon követése,

- a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,

- a betegjogok érvényesítése,

- orvosszakmai, epidemiológiai vizsgálat, elemzés,

- az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése, az egészségügyi adatot kezelő szerv, vagy személy hatósági vagy törvényességi ellenőrzését, szakmai, vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon nem érhető el, valamint az egészségügyi ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak ellátása,

- a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység mely jogviszony keretében történik,

- az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére vényen rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás folyamatos és biztonságos kiszolgáltatása, illetve nyújtása érdekében,

- a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések –ideértve a fokozott expozíciós eseteket is – kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele,

- egészségügyi dolgozókkal szemben lefolytatott etikai eljárás,

- betegút-szervezés,

- az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos gyógykezelés elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében kezeli.

Az ön hozzájárulása alapján a fenti céloktól eltérő célból is kezelhetők adatai.

Adatkezelés jogalapja

Mivel önként fordul a társasághoz, mint egészségügyi ellátóhoz, a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását - ellenkező nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni.

 

A társaság szolgáltatásának igénybe vétele esetén – tájékoztatáson alapuló hozzájárulását követően – Önnel szerződés jön létre, így az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, azaz a szerződés maga, feltétele a 9. cikk (2) bekezdés h) pontja, tartalmát és az adatok kezelését részben jogszabályok határozzák meg (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény).

 

Adatszolgáltatás alapja: A társaság szolgáltatásainak igénybe vétele nem kötelező. A szolgáltatás igénybe vétele esetén a társasággal szerződéses kapcsolat létesül, amelynek tartalmi elemeit részben jogszabályok határozzák meg.

Adatkezelés ideje

Személyes és egészségügyi adatait addig az időpontig kezeljük, amíg ön nem kéri azok törlését, ennek ellenére azonban a személyes és egészségügyi adatokat tartalmazó egészségügyi dokumentációt 30 évig, míg a zárójelentést 50 évig meg kell őrizni. (az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján).

Adatok továbbítása

Megelőzés, a gyógykezelés, a népegészségügyi, közegészségügyi-járványügyi intézkedések megtétele érdekében feltétlenül szükséges ideig és mértékig egészségügyi ellátóhálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adatok továbbíthatók, illetve összekapcsolhatók.

 

Az EESZT működtetője a csatlakozott adatkezelők informatikai rendszereiben tárolt és hozzáférhetővé tett adatokhoz – TAJ szám, születési idő, nem, állampolgárság, ellátási eseményre vonatkozó adatok és dokumentumok, az ellátást nyújtó szolgáltató és közreműködő – az EESZT felhasználók számára hozzáférést biztosít, amennyiben ezt nem tiltja meg, vagy korlátozza (elektronikus formanyomtatványon, vagy akár helyben jegyzőkönyvben). Később a kezelőorvosa előtt írásban jogosult olyan nyilatkozatot tenni, melyben az önrendelkezési nyilvántartásba bejegyzett korlátozás alól a kezelőorvos számára esetileg felmentést ad.

 

Kezelőorvosa – amennyiben ön nem tiltja meg – gyógykezelési célból az arra jogosult személyek részére történő hozzáférhetővé tétel érdekében az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) útján rögzíti TAJ számát, vagy ennek hiányában más azonosítóját, születési idejét, nemét, továbbá az egészségi állapotával, kórelőzményével, egyes beavatkozásaival kapcsolatos egészségügyi adatokat (a továbbiakban: egészségügyi profil).

 

A társaság, mint megbízott egészségügyi szolgáltató kapcsolatban áll partnercégekkel, akik fennálló szerződéses kapcsolat keretében egészségügyi szolgáltatás biztosítása érdekében a társaság részére ügyfeleiket beutalják. A társaság részére beutalt betegek következő egészségügyi: betegségét, kórképét, elvégzett vizsgálat nevét, diagnózist, leleteit továbbítja a megbízó társaság részére.

 

A személyes adatokat megosztjuk olyan társaságokkal, akik a nevünkben adatait jellemzően adatfeldolgozóként kezelhetik. Ez magában foglalja a levelezést, laborral való kapcsolattartást, könyvelést. Ezek a társaságok kötelesek védeni az Ön személyes adatait. A könyvelés részére egészségügyi adatot nem továbbítunk.

 

A társaság, mint megbízott egészségügyi szolgáltató kapcsolatban áll partnercégekkel, akik fennálló szerződéses kapcsolat keretében egészségügyi szolgáltatás biztosítása érdekében a társaság részére ügyfeleiket beutalják. A társaság részére beutalt betegek következő egészségügyi: betegségét, kórképét, elvégzett vizsgálat nevét, diagnózist, leleteit továbbítja a megbízó társaság részére.

 

Megelőzés, a gyógykezelés, a népegészségügyi, közegészségügyi-járványügyi intézkedések megtétele érdekében feltétlenül szükséges ideig és mértékig egészségügyi ellátóhálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adatok továbbíthatók, illetve összekapcsolhatók.

 

A kezelést végző orvos az ön választott háziorvosa részére továbbítja egészségügyi adatait, kivéve, ha ezt ön kifejezetten megtiltja.

 

Adatainak továbbítása ön, vagy törvényes képviselője írásbeli hozzájárulása esetén is lehetséges a megadott címzettek részére. Tájékoztatom, hogy az elektronikus levelezés titkosított csatornán történik.

 

Fertőző betegség, foglalkozási eredetű megbetegedés, vagy annak gyanúja, vele született rendellenesség esetén (magzat esetén is) az egészségügyi és személyazonosító adatot a jogosult hatóság, illetve nyilvántartó szerv felé továbbítjuk.

 

Első orvosi ellátásakor, ha 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, ami feltehetően bűncselekmény következménye, a kezelőorvos a rendőrségnek haladéktalanul bejelenti személyazonosító adatait, illetve gyermekbántalmazás, elhanyagolás esetén az illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesítjük.

 

Az önre vonatkozó meghatározott egészségügyi adatok megismerésére jogosult a házastárs, egyeneságbeli rokon, testvér, valamint élettárs - írásbeli kérelme alapján - házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása vagy egészségügyi ellátása céljából szükséges és az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges

 

Halál esetén a törvényes képviselő, közeli hozzátartozó, valamint örököse - írásos kérelme alapján - jogosult a halál okával összefüggő egészségügyi adatokat megismerni.

 

Az egészségügyi és a megkereső vagy adatszolgáltatást kérő szerv (pl. bíróság, rendőrség) által törvény alapján kezelhető, az azonosításhoz szükséges személyazonosító adatait átadjuk.

Céltól eltérő adatkezelés

Egészségügyi adatai személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célból kezelhetőek.

Adatkezelés kockázata

A szerződéses adatok kezelését a társaság magas kockázatúnak értékeli, amelynek keretében adatvédelmi hatásvizsgálati igazolással rendelkező szoftverben kezeli az egészségügyi és személyes adatokat, elektronikus adatküldésnél titkosított csatornát alkalmaz, fokozottan ügyel az adatvédelmi szabályzatban foglaltak megtartására a szerződéses adatok elvesztésének, megsemmisülésének, megváltozásának, jogosulatlan közlése, hozzáférés megakadályozása érdekében. A társaság az érintetti jogok biztosítása érdekében külön tájékoztatót alkalmaz a szerződés részeként, az adatok kezelésére titoktartási nyilatkozatot tett személyek jogosultak.

 

 

4.4           A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítése

 

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a társaság számlát, készpénzes fizetés esetén pénztárbizonylatot állít ki magánszemély részére is.

 

Kezelt adatok

A társaság által kiállított számviteli bizonylathoz személyes adatok (név, cím, számlázási név, cím) kezelése szükséges.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a fizetésre kötelezett azonosítása, a fizetési kötelezettség megállapítása és a számla kézbesítése.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése. Ezt a jogi kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § és 169. § (2) bekezdése határozza meg.

 

Adatszolgáltatás alapja: jogszabályon alapul, megadása kötelező, hiányában nem tudunk jogszabályi kötelezettségünknek eleget tenni.

Adatkezelés ideje

Az adatkezelés ideje a szigorú számadási bizonylatok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint 8 év.

Adatok továbbítása

Az adatok kizárólag a pénzügyi bizonylatok a társaság könyvelője, illetve az ellenőrzésére felhatalmazottak részére továbbíthatóak.

Céltól eltérő adatkezelés

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és email-cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.

Adatkezelés kockázata

A számlázási adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli (egészségügyi adatot számlán nem tüntet fel), a társaság az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai szerint jár el.

 

 

4.5           A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

 

A társaság honlapján a felhasználói élmény fokozása céljából cookie-kat alkalmaz. A társaság honlapja egyes részeinek letöltésekor bizonyos esetben kisméretű adatfájlok, ún. cookie-k, azaz ’sütik’ kerülnek a látogató számítógépére. Ennek megtörténtéről a látogató nem kap külön további értesítést, az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

 

Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenység meggátolható, ennek pontos módjáról a látogató böngészőjének útmutatója igazítja el.

 

Kezelt adatok

A honlap meglátogatásával az érintett IP címét és számítógépének egyes adatait tartalmazó naplófájl készül.

Adatkezelés célja

Megőrizzük és értékeljük a weboldalunkon tett legutóbbi látogatásaival kapcsolatos adatokat, valamint elemzési célokból azt, hogyan böngészett a weboldalunk különböző részei között, hogy megértsük, hogyan használják az emberek a weboldalunkat, és ezáltal még praktikusabbá tegyük a használatát.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az ön hozzájárulása, melyet a cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatást tartalmazó felugró ablakban, az „Elfogadom” gombra kattintással ad meg.

 

Adatszolgáltatás alapja: nem alapul jogszabályon, illetve szerződésen, megadása nem kötelező, hiányában a honlap nem fog megfelelően működni, korlátozottan lesz használható.

Adatkezelés ideje

A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az érintett kérelmére az üzemeltető és a tartalomszolgáltató haladéktalanul megsemmisíti.

Adatok továbbítása

Nem. Amennyiben a társaság online marketing tevékenységet folytat, vagy erre vonatkozóan szerződést köt, úgy a cookie adatok segítségével az érintett követésére, remarketing tevékenységre van lehetőség. A cookie adatok ilyen célú kezelésére a társaság weboldalán külön hozzájárulást kell kérni.

A honlap látogattottságnak ellenőrzése és a honlap optimalizálása érdekében a Google LLC statisztikát készít. A GOOGLE LLC biztonságos harmadik országnak tekinthető.  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Céltól eltérő adatkezelés

Statisztikai szempontú adatkezelés történhet az érdeklődők számának, meghatározása érdekében.

Adatkezelés kockázata

A cookie adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli, az adatvédelmi szabályzatban és az adatfeldolgozó megfelelő kiválasztásával ügyel az adatok megfelelő kezelésére, biztonságára az érintettek részére külön tájékoztatót is alkalmaz.

 

 

4.6           Az önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

 

A társaság állományába jelentkező személyek önéletrajzukat megküldik a társaság részére. Az önéletrajzokat az érintettek bizonyos esetekben a társaság által meghirdetett álláshelyekre, más esetekben konkrét pályázatra való jelentkezés nélkül küldik be.

 

Kezelt adatok

Az önéletrajzok általában a pályázóra vonatkozó természetes személyazonosító adatokat, képzettségre, korábbi foglalkoztatásra utaló adatokat, valamint olyan adatokat tartalmaz, melyet az érintett rendelkezésre bocsát.

 

Konkrét álláshelyre kiírt pályázat esetén, amennyiben az önéletrajz alapján a jelentkezővel történő személyes interjúra is sor kerül, az adott jogviszony létesítésével kapcsolatos kötelező adatkezelésekről az érintett személyesen kap tájékoztatást.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a társaság állományába jelentkezők alkalmasságának első felmérése.

Adatkezelés jogalapja

Az álláspályázatokra benyújtott önéletrajzok tekintetében adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján, mivel az adatkezelés szerződés (jelen esetben a munkajogviszonyt létesítő szerződés ennek minősül) megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

A fel nem vett személyek esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a tárolásra vonatkozó hozzájárulás alapján 1 évig kezelhetőek az önéletrajzok.

 

Adatszolgáltatás alapja: nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, szerződés kötésének nem előfeltétele, Ön nem köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem vehet részt a kiválasztási eljárásban.

Adatkezelés ideje

Konkrét pályázatra történő jelentkezés esetén a pályázatban foglaltak szerint, a cél megvalósulásáig, a társaság személyi állományába nem pályázat keretében jelentkezők önéletrajzát a társaság hozzájárulás hiányában nem őrzi meg. Ezt követően a postán érkezett vagy személyesen benyújtott iratot a társaság visszaküldi a jelentkezőnek, az elektronikus úton benyújtott önéletrajzot pedig törli.

Adatok továbbítása

Nem kerül rá sor.

Céltól eltérő adatkezelés

Mivel adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és email-cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.

Adatkezelés kockázata

Az önéletrajzok kezelését a társaság közepes kockázatúnak értékeli, amelynek keretében fokozottan ügyel az adatvédelmi szabályzatban foglaltak megtartására az önéletrajzok elvesztésének, megsemmisülésének, megváltozásának, jogosulatlan közlése, hozzáférés megakadályozása érdekében. A társaság az érintetti jogok biztosítása érdekében külön tájékoztatót alkalmaz, az adatok kezelésére titoktartási nyilatkozatot tett személyek jogosultak.

 

 

4.7           A rendelő kamerás védelme

 

A társaság a Budapest Thaly Kálmán u. 50. I. emelet 4. ajtó alatti rendelő területén térfigyelő kamerarendszert működtet:

 

 

Kamerák elhelyezése

Budapest Thaly Kálmán u. 50. I. emelet 4. ajtó:

-főbejárat

-recepció

-fertőtlenítő szoba

Kezelt adatok

A kamera által készített felvétel rögzíti az érintett képmását, az általa tanúsított magatartást.

Adatkezelés célja

Budapest Thaly Kálmán u. 50. I. emelet 4. ajtó:

-főbejárat: jogosulatlan bemenetel, elkövető azonosítása

-recepció: pénzforgalom utólagos ellenőrizhetősége, jogosulatlan bemenetel azonosítása

-fertőtlenítő szoba: megfelelő fertőtlenítés teljesítésének utólagos ellenőrizhetősége

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke, figyelembe vettük a megbízó személyek érdekeit is, amennyiben a megbízottjuk, mint érintett szerepel a felvételen. Az adatkezelő jogos érdeke az adott kamerához kapcsolódóan meghatározott vagyontárgyak állagának védelme, jogsértő cselekmény rögzítése, a kezelt személyes adatainak védelme, az elkövető kilétének megállapítása.

 

Adatszolgáltatás alapja: nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, nem előfeltétele szerződés megkötésének, azonban az adatkezelés a tájékoztatást követő megfigyelt területre való belépést követően szükségszerű.

Adatkezelés ideje

Az adatkezelés idő a rögzítéstől számított 3 nap, kivéve, ha a megsemmisítés mellőzését kérték (ebben az esetben maximum 30 nap), vagy ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamera által készített felvétel, illetve más személyes adatának felvételen történő rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított három napon belül kérheti, hogy az adatot a társaság ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Adatok továbbítása

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a felvételt, valamint más személyes adatot a megkeresett adatkezelő a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi. Amennyiben a bíróság vagy hatóság által történő megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvételt, valamint más személyes adatot a társaság megsemmisíti, illetve törli.

Céltól eltérő adatkezelés

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és email-cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.

Adatkezelés kockázata

Az elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetését a társaság közepes kockázatúnak értékeli, amelynek keretében fokozottan ügyel az adatvédelmi szabályzatban foglaltak megtartására a felvételek elvesztésének, megsemmisülésének, megváltozásának, jogosulatlan közlése, hozzáférés megakadályozása érdekében. A társaság az érintetti jogok biztosítása érdekében külön tájékoztatót alkalmaz, az adatok kezelésére titoktartási nyilatkozatot tett személyek jogosultak.

 

 

  

5         MILYEN ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET ALKALMAZUNK ADATAI VÉDELMÉBEN?

 

A társaság számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén működtetett szerveren találhatók.


A társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket és szoftvereket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • a jogosultak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése megfelelő;
 • a változatlansága biztosított;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett.

 

A társaság olyan szervezési, szervezeti és informatikai intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A társaság az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget, hogy az információnak és a feldolgozás pontos és teljes legyen;
 • a rendelkezésre állást, hogy a jogosult használó szükség esetén, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A társaság informatikai rendszere és hálózata védett az informatikai eszközökkel megvalósítható csalás, kémkedés, szabotázs, továbbá a vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépes vírusok, betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. A társaság által alkalmazott szoftver adatvédelmi hatásvizsgálati tanúsítással rendelkezik.

 

Tájékoztatom, hogy az egészségügyi adatot tartalmazó elektronikus üzenetek továbbítására titkosított csatornán keresztül kerül sor, az ön által megadott (részünkre előzetesen megküldött) e-mail címre.

 

A társaság a rendszereket naplózza annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson biztonság sérülése esetében. A rendszermegfigyelés lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

A Társaság az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét, az adatkezelés körülményeit. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a Társaság azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Társaságnak. A Társaság ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.

 

A Társaság kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A Társaság általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a Társaság nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.

 

A Társaság valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

 

 

 

6         MILYEN JOGOK ILLETIK MEG SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE SORÁN?

 

Az egyes jogok ismertetését követően táblázatban is megjelenítjük az egyes adatkezelésekhez kapcsolódóan gyakorolható jogokat. A jogok gyakorlására megfelelő előzetes azonosítást követően van lehetőség.

 

Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy a társaságnál érdeklődjön, és választ kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, a társaság azt díjmentesen rendelkezésére bocsátja.

Az érintett által kért további másolatokért a társaság a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről az adatkezelő a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást ad.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a társaság elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető.

Hozzáféréshez való joga ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt, az ellátást követően az ön által teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt is megilleti.

 

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az azonosító adatok változását igazolni kell.

 

A társaság kéri, hogy az adatváltozás bejelentésére haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül kerüljön sor.

 

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.

 

A személyes adatok törléséhez való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében a GDPR 17. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelések tekintetében nem alkalmazandó.

 

A társaság a törlési kérelem elbírálásáig az adatkezelést korlátozza.

 

A hozzájárulás visszavonása: A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Adatkezelés korlátozása: Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére a társaság korlátozza az adatkezelést:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Adatkezelés elleni tiltakozás: A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén a társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az érintett hozzájárulásán, szerződésen és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható.

 

Az érdekmérlegelési teszt eredményéről a társaság székhelyén érdeklődhet.

 

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult az általa a társaság rendelkezésére bocsátott adatait megkapni

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez
  technikailag megvalósítható
 • kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés

Ez az érintetti jog akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és a társaság az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.

 

 

 

7         ADATKEZELÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

 

Érintetti jog megnevezése

Mely adatkezelések esetén gyakorolható?

Hozzáférés - tájékoztatás

•     Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•     Betegellátással összefüggő adatkezelések

•     Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•     Cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

•     Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

•     A rendelő kamerás védelme

Hozzáférés - másolat

•     Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•     Betegellátással összefüggő adatkezelések

•     Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•     Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

•     A rendelő kamerás védelme

Helyesbítés

•     Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•     Betegellátással összefüggő adatkezelések

•     Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•     Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

Törlés

•     Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

Adatkezelés korlátozása

•     Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•     Betegellátással összefüggő adatkezelések

•     Szerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelés

•     Önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

•     A rendelő kamerás védelme

Adatkezelés elleni tiltakozás

•     Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok

•     A rendelő kamerás védelme

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében nem gyakorolható, mert nem történik automatizált módon történő adatkezelés.

 

Az érintetti jogok az Ön megfelelő azonosítását lehetővé tevő akár elektronikusan, akár postai úton előterjesztett kérelmének a társaság, mint adatkezelő 1. pontban megjelölt címére történő eljuttatásával gyakorolhatók. A 16 év alatti érintett jogainak gyakorlásához törvényes képviselőjének eljárása, engedélye szükséges.

 

A kérelmek ügyintézési határideje 25 nap, a tiltakozási jog esetén 15 nap. A kérelem elbírálásának eredményéről az érintettet az adatkezelő tájékoztatja. Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel, hogy a kérelem valóban az érintettől származik, saját jogszerű adatkezelése és az érintett védelme érdekében a társaság további információkat kérhet.

A társaság, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A társaság az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén mindenkit tájékoztat, akihez az érintett adatait továbbította, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést, amelynek tényéről és okáról az érintettet a kérelemre adott válaszában tájékoztatja.

 

Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga:

 

Ha Önnek a társaság által kezelt adataival kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy véli, hogy az adatkezelés során sérelem érte, kérem elsődlegesen a társaság adatvédelmi tisztviselője felé jelezze.

 

Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, Ön a GDPR 77. cikke és az Infotv. 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elérhetősége: postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, elektronikus postacím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: www.naih.hu) bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 23. § szerint, valamint a GDPR 79. cikke és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján akár lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez is fordulhat.

 

Jelen tájékoztató dr. Kozma Gergely e.v. szellemi terméke, aki fenntart minden jogot ideértve a módosítást, fordítást, többszörözést, továbbadást, értékesítést is.

 

 

Kelt: Budapest, 2023. január 9.